HUKUK FAKÜLTESİNDE 1, AVUKATLIK MESLEĞİNDE 10 GÜCÜNDE OLAN ALANLAR

Hukukun bazı alanları, -sanırım meslek pratiğine dönük oldukları için- fakültede çok önemsenmezken mesleğin icrası için son derece önemlidir. Uygulamada özellikle genç avukatların en az bildiği ve en sık hata yaptığı alanlar da genelde bunlardır. Bu makalede bunların en önemlilerine özetle değineceğim.

TEBLİGAT HUKUKU

Yargılamanın ve icranın birçok aşamasında birçok işlemin yapılabilmesi (icrada haciz yapılabilmesi, yazılı yargılamada sözlü yargılama aşamasına geçilmesi gibi) ve/veya yapılan işlemin sonuç doğurabilmesi için (kararın kesinleşmesi, kıymet takdir raporunun kesinleşmesi gibi) muhatabına, usulüne uygun tebligat yapılması gerekir. Sadece yargısal ve icrai değil birçok idari ve vergisel işlemin sonuç doğurması için de (trafik cezasının tebliği, vergi ceza ihbarnamelerinin tebliği gibi) usulüne uygun bir tebligat yapılması zorunludur.

Tebligat, öğretide ve yüksek mahkeme kararlarında sıkça vurgulandığı gibi Adil Yargılanma Hakkı (Anayasa madde 36) ve Hukuki Dinlenilme Hakkıyla (HMK madde 27) yakından ilintili çok önemli bir husustur.

Bir Avukat Tebligat Hukukunu çok iyi bilmelidir. Görüldüğü gibi tebligat hukuku hemen her konuda lazım olan çok temel bir bilgidir. Hangi işlem için hangi aşamada ne tür bir tebligat yapılması gerektiğini bilmeyen avukat; yargı ve icra işlemlerinin doğru şekilde ilerleyip ilerlemediğini denetleyemeyeceği gibi asli görevlerinden biri olan, müvekkiline karşı yapılan iş ve eylemlerin müvekkilinin hakkını ihlal edip etmediğini de doğru şekilde tespit edemeyebilir.

FAİZ HUKUKU

Maddi bir yönü olan hemen her davada ve icra takibinde faiz söz konusu edilecektir.

Faiz talebi konusunda yapılacak bir hata müvekkilin hak zayiine uğramasına sebebiyet verebilir. Bu durumda avukat açısından da mesleki sorumluluk doğmuş olur.

Alacak tipleri için uygulanan farklı faiz türleri (yasal faiz, ticari temerrüt faizi vb.) olduğundan bu faiz türleri, hangi alacak için hangi tür faizin istenebileceği, faiz hesabının ne şekilde yapılacağı, faizin başlangıç zamanı, ileri sürülme şekli gibi konularda yani genel olarak faiz hukuku konusunda her avukat bilgi sahibi olmalıdır.

İNFAZ HUKUKU

İnfaz Hukuku, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesine ilişkin esasları belirleyen hukuk dalıdır. Özellikle ceza hukuku alanında çalışan tüm avukatların hakim olması zaruri bir alandır.

Bir dava karara bağlandığında müvekkil hükmolunan kararın sonuçlarını tam olarak bilmek ister. Bunda da son derece haklıdır. Hepimizin diline yerleşmiş olan bu cezanın yatarı ne? sorusu müvekkilin bilmek istediği sonuçların en önde gelenidir. İnfaz hukuku tabii ki bu örnekteki gibi bir müddetname hesaplamaktan ibaret değildir. Cezaevi infaz rejimi, tahliye prosedürleri, adli kontrolle ilgili prosedürler, bir cezanın sabıka kaydının işlenmesi yahut silinmesi gibi birçok konuda bilgi edinmeyi gerekli kılar.

İnfaz hukukuna hakim olmayan bir ceza avukatı eksik bir bilgi donanımına sahiptir.

YARGI HARÇLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT

Hukuk alanında yapılacak hemen her işlem (Bir davayı açmak, bir icra takibini başlatmak, bir ihtarname keşide etmek, bir talepte bulunmak gibi) belli bir masraf yapılmasını gerektirir. Harç bu masrafların en önemli kalemidir.

Avukat müvekkili adına yapacağı her işlemden önce onu sadece işlemin içeriği ve sonuçlarıyla ilgili değil aynı zamanda işlemin doğuracağı maddi yükle ilgili de bilgilendirmelidir.

Ödenecek harç ve diğer giderler çoğu zaman insanların bir işlemi yapıp yapmamak konusundaki kararlarını etkileyen en önemli unsurlardan biri olmaktadır. Bu sebeple bu giderler konusunda müvekkile işlemi yapmadan önce mümkün olduğunca net bir bilgi verilmelidir.

Müvekkiller -haklı olarak- maddi yüklerle ilgili olumsuz sürprizleri hiç sevmezler. Örneğin avukatın bir davanın maktu harca tabi olduğu zannıyla müvekkiline bu yönde bilgi verdikten sonra davanın nispi harca tabi olduğunu öğrenip müvekkilinden ek masraf istemesi hoş karşılanmayacaktır. Bu sebeplerle bir avukat, müvekkiline net ve doğru bilgiler vermek adına başta harçlar kanunu olmak üzere bu konudaki mevzuata hakim olmalıdır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s