ÖZEL ADLİYE

Ağır ironi içerir… I have a dream…Özel adliye kurulabilmeli. Adalet hizmeti özelleşebilmeli. Özel hastane varsa özel adliye neden olmasın? Bu yasakla korunan şey candan daha mı kıymetli? Anayasamızın 9. maddesi Madde 9 – Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. demektedir. Adalet hizmetinin özelleştirilmesinin önündeki en büyük engel budur. Mahkemelerin bağımsızlığı esastır ve bunu…