Tobias Wolff – Zincir

Kurgudan Gerçeğe Programının ilk bölümünde Amerikalı yazar Tobias Wolff’ün Zincir isimli öyküsünü ele aldık. Öyküye önce yakın okuma yapıp onu edebiyat açısından ele aldık. Ardından bu öyküde hissedilen adalet arayışı üstüne konuştuk. Son olarak öyküde konu edilen hayvan saldırısından yola çıkarak sokak hayvanları konusunu hukuki ve toplumsal olarak ele almaya çalıştık. İzlemek / dinlemek için…